This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Algemene voorwaarden | Mom in Balance | Mom In Balance
Mom In Balance

Allmänna villkor


1. Allmän


Härligt att du tränar tillsammans med oss på Mom in Balance. Vi ska se till att göra allt vi kan för att du skall känna dig stark och full av energi genom varje fas i livet. Nedan hittar du våra allmänna villkor som gäller för ditt medlemskap samt de träningspass du deltar i.

Mom in Balance förbehåller sig rätten att ändra villkoren och förklara de ändrade villkoren tillämpliga på ditt medlemskap. Vi kommer alltid att informera dig via email om vi gör ändringar eller uppdateringar i våra villkor.2.Erbjudna tjänster


2.1 Träningspass

Mom in Balance erbjuder 4 typer av träningspass

 • Gravidträning

 • Mammaträning

 • Mpower

 • MpowerNext

 • Mom in Balance kan ändra de tjänster som erbjuds. Vi gör alltid vårt bästa för att förnya våra program och anpassa dessa utefter våra medlemmars behov. 

Vi har en personlig rabattkod. Du kan ta del av den när du registrerar dig för ett medlemskap. Du kan använda denna rabattkod i vår webbshop.

2.2 Medlemskap

Hos Mom in Balance kan du välja mellan fyra olika medlemskaps varianter.

 • Månadsmedlemskap

 • 6- Månaders medlemskap

 • 12- Månaders medlemskap

 • 10- tillfällen klippkort

Som medlem hos oss kan du alltid ändra medlemstyp inom ditt medlemskap (gravidträning, mammaträning, Mpower och Mpowernext) Du kan alltid ändra ditt medlemskap mellan unlimited och en gång i veckan. Dessa justeringar görs i samband med ditt nästa betaldatum. Detta kan du ändra via medlemsportalen. När dina inledande 6 eller 12 månader har passerats så förnyas ditt medlemskap automatiskt till ett månadsmedlemskap, och fortsätter förnyas månadsvis till samma pris som du hade innan.

3. Prova på pass


Du är alltid välkommen att komma på ett prova på pass innan sig registrerar medlemskap.

4. Registrera medlemskap


Registrering av medlemskap sker via Mom in Balance hemsida. För att bli medlem behöver du godkänna våra allmänna villkor. Vi skickar alltid ut ett bekräftelsemejl.

5. Ångerrätt


Vi utgår från att du kommer vara nöjd med våra träningspass. Om något oöverstigligt händer som gör att du vill avsluta ditt medlemskap har du rätt att säga upp det inom 14 dagar från det att köpet har gått igenom, du gör detta genom att skicka ett mejl till oss. Om så är fallet kommer du enbart betala för de tillfällen som du har närvarat på träningen.

6. Uppsägning


6.1 Avsluta

När perioden för ditt medlemskap har löpt ut, kan du avsluta ditt medlemskap. För alla medlemskap har vi en månads uppsägningstid. Du kan avsluta ditt medlemskap via ditt konto hos Mom in Balance.

6.2  Becoming a member again

If you’ve been a member before and you register for a membership again, a new effective period will start based on the associated prices and conditions. You cannot claim any membership conditions you enjoyed previously. 

6.2 Bli medlem på nytt

Om du har varit medlem hos oss på Mom in Balance förut och registrerar ett nytt medlemskap kommer en ny effektiv period med tillhörande villkor och priser gälla. Du kan inte göra anspråk på medlemsvillkor som du har haft sedan tidigare.

7. Frysa medlemskap


7.1 6-veckors paus efter förlossning

Ditt medlemskap kommer att frysas automatiskt i 6 veckor efter ditt beräknade förlossningsdatum. Inga debiteringar kommer att ske under denna period. Om ditt faktiska födelsedatum skiljer sig från det vi har registrerat så ber vi dig kontakta oss så kommer du justera detta utefter korrekt datum. 

Efter 6 veckor kommer ditt medlemskap att aktiveras igen och ändras till ett mammatränings medlemskap. Då startar automatisk debitering igen. 

Om du behöver mer tid för din återhämtning kan vi skjuta upp din start i mammaträningen med max 12 veckor efter ditt beräknade förlossningsdatum. Meddela oss senast 2 dagar före ditt medlemskap aktiveras igen att du vill skjuta upp din träning. 

7.2 Frysa medlemskap pga speciella omständigheter

Om du bir sjuk, får en skada eller har graviditetsrelaterade besvär kan vi frysa ditt medlemskap. När ditt medlemskap är pausat kan du inte ta del av våra träningspass och ingen debitering kommer att ske. Ditt medlemskap kan vara pausat i max 3 månader (12 veckor). Efter de månaderna kommer ditt medlemskap att aktiveras igen. Du kan begära att frysa ditt medlemskap via ditt medlemskonto hos Mom in Balance.

7.3 Semester

Det är inte möjligt att frysa ditt medlemskap för semester. Du har möjlighet att boka om och boka av klasser via ditt konto hos oss på Mom in Balance.


8. Betalning


När du registrerar ett medlemskap ger du oss tillåtelse att debitera ditt kreditkort/kontokort. Din medlemsavgift kommer att debiteras på det kreditkort/kontokort som du uppgett vid registrering. Beloppet debiteras månadsvis från Mom in Balance med start vid din medlemsperiod.

Om betalning misslyckas, till exempel med anledning att det saknas täckning på kontot kommer vi att meddela dig detta via mejl samt meddela vilket datum vi kommer försöka igen. Får vi fler misslyckade försök kommer Mom in Balance att göra ett nytt försök igen efter en månad via faktura.9. Träningspass


9.1 Avboka träning

Endast vi extremt dåligt väder eller sjukdom i tränarteamet kan ett träningspass bli inställt. Om detta är fallet kommer Mom in Balance att meddela dig detta senast en timme innan träningspasset startar.

Avbokning, sammanslagning av träningspass eller flytt av träningspass leder inte till rabatt på medlemsavgiften eller återbetalning. Det finns tillräckligt med möjlighet att ta igen missad träning. 

Om inget annat meddelas så kommer ingen träning att ske på helgdagar, ingen rabatt på medlemsavgift eller återbetalning erhålles.


9.2 Credits

Via ditt medlemskonto hos Mom in Balance kan du ändra din/dina fasta träningspass. 

Med medlemskapet ”en gång i veckan” kommer du erhålla en credit när du bokar av ett träningspass. Du får din credit om du avbokar ditt träningspass senast 1 timme innan klassens start. Om du missar en (eller fler) klass är det inte möjligt att få en rabatt eller återbetalning.

Som medlem kan du spara som mest 4 credits åt gången. Du kan använda dina credits under hela tiden som du har ett aktivt medlemskap. Din credits upphör aldrig och du kan inte heller ge dom vidare till andra medlemmar.

9.3 Bilder

Under träningspassen händer det att vi tar bilder och spela in korta filmsekvenser. Vi använder oss av dessa bilder i olika former av marknadsföring. Tränaren frågar om tillstånd när du (igenkännlig) är i fotot/filmen.


10. Prisförändringar


Mom in Balance förbehåller sig rätten att justera priserna under din aktiva medlemskapsperiod. Vi kommer meddela medlemmarna minst tre månader iförväg.

11. Medlemsansvar


Att du som medlem följer punkterna nedan är en viktig faktor för att din upplevelse av våra träningspass skall bli så bra som möjligt:

 • Se till att dina personliga uppgifter är uppdaterade i ditt personliga konto

 • Meddela alltid tränaren om du har några besvär eller skador.

 • Känner du dig osäker på om du skall delta (tex smärta eller sjukdom) rekommenderar vi alltid att du konsulterar med en läkare.

 • Deltagande i våra klasser sker alltid på egen risk:

 • Lyssna på din kropp under träningen samt följ alltid tränarens instruktioner.

 • Mom in Balance kan inte hållas ansvarig för skador, frakturer eller annan fysisk eller psykisk skada. Såvida olyckan orsakas med uppsåt eller grov vårdslöshet som kan hänvisas till Mom in Balance.

 • Håll uppsikt över dina personliga ägodelar. Mom in Balance kan inte hållas ansvarig för skada, förlust, stöld eller försvinnande av dina personliga ägodelar.


12. Personlig informatio


Mom in Balance behandlar personlig information i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Medlemmar kan finna information via Mom in Balance integritetspolicy om hur vi behandlar personliga uppgifter. Du finner den här.

Registrera dig för nyehtsbrev

Bli inspirerad!

Få vårt insprerande nyhetsbrev med rabattkoder speciellt utvalda för dig. Läs vår sekretesspolicy för att se hur vi använder din information